Стихотворение детства!

  Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
  Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
  Александр Яковенко перепечатал из denzadnem.sxnarod.com
  3 оценок, 3219 просмотров Обсудить (7)
  Савось-распуснік

  Вось што, дзеткі, мае краскі:
  Што хадзіць за многа міль?
  Можа лепей замест казкі
  Расказаць вам адну быль?
  Згодны?
  Добра.
  Ну дык вось:
  Зваўся хлопчык наш Савось.
  Ой, і быў жа ён дураслівы!
  У сад лазіў па грушы, па слівы,
  Дзіркі ў градах рабіў —
  Моркву вырваць любіў,
  I маку ён скручваў галоўкі, —
  Ну, на гэта быў страх які лоўкі!
  А рукі ў яго не мыты,
  А сам ён сярдзіты,
  Такі задзірака,
  Такі забіяка,
  Буян,
  Грубіян.
  Зачэпіць старога,
  Пакрыўдзіць малога, —
  Такі ўжо нягоднік,
  Ды гэтакі шкоднік!
  Бегаў загуменнямі,
  Кідаўся каменнямі,
  Пападаў у шыбы, —
  Хоць гані з сялібы!
  Меў на зло смякалку, —
  Зніме з вежы галку,
  I такі гарачка,
  Няхай яго качкі!

  II

  У Савосева суседа
  Быў пярэсценькі каток,
  Выхаванец Паўла-дзеда,
  Такі слаўны пестунок!
  Нос чарнявы,
  Хвост бялявы,
  Задзірасценькі;
  Кіпцік-шчыпчык
  Заграбасценькі;
  Лапкі-драпкі
  Машастовыя,
  А шарсціначкі
  Шаўковыя;
  Губкі, зубкі
  Адмысловыя;
  Вусы-русы
  Патырчастыя;
  Тая спінка,
  Як націнка,
  Выгінастая.
  Вушкі-слушкі
  Не мыляюцца,
  Вочкі ў ночку
  Запаляюцца.
  Ну, такі каток харошы,
  Як драпянка за тры грошы!
  Хадзіў коцік пад масток,
  Лавіў рыбку за хвасток,
  Потым дзеду ён на печы
  Казкі-байкі варкаваў,
  Белым хвосцікам дарэчы
  Тахты спевам адбіваў.
  Коцік з дзедам жыў у згодзе,
  Не сварыліся за печ.
  Быў раз коцік на паходзе —
  На мышэй падняў ён меч!
  Шоў каток з паходу,
  Разагнаўшы мышак,
  I сеў на калоду
  Пад стрэшку ў зацішак.
  Грэе сабе спінку,
  Мордачку і лапкі.
  Зірк — Савось з будынку
  Выскачыў без шапкі!
  За Савосем — Рудзька.
  — Кусі ката, цюцька!
  Коцік бедны ўвесь жахнуўся,
  Ды на шчасце быў тут плот,
  А пры плоце дуб, — і кот
  Толькі фыркнуў, мільгануўся
  I на дубе апынуўся.
  Сеў каток
  На дубок,
  Кажа забіякам:
  — Эх, Савось, шалапай!
  Ты мяне не чапай
  I не цкуй сабакам!
  Не ўдалося Савосю
  Катка падкусіць
  I прыйшлося Антося
  На помач прасіць.

  III

  Вось Савось
  I Антось
  Сталіся дружакі.
  Каля клуні стаяць,
  На ліхое таяць,
  Закідаюць знакі,
  Як злавіць ім катка
  I аддаць з малатка
  Рудзьку на расправу.
  Падшывальцы ж яны,
  I іх розум дурны
  Выдумаў забаву!
  А па тэй нарадзе
  Саўка торбу крадзе,
  Анцік — хлеб сабаку.
  А каток на печы
  Сеў, як той старэчы,
  Яму і не ў знаку.

  Эх, пярэсценькі каток!
  Сцеражыся ты, браток!
  Не хадзі ты па надворку,
  Не хадзі гуляць на горку —
  Там бяда цябе чакае,
  Сам не ведаеш якая.
  Асцярожненька хадзі,
  За Савосем ты глядзі,
  Бо Савось замысліў штось,
  Нездарма з ім і Антось.

  Затаіўся ў кутку
  Наш Савось і катку
  Замаўляе зубы
  Для кацінай згубы:
  «Ах ты, коцічак мой!
  Які файны ты, ой!
  Што за спіначка!
  Ну, карціначка!
  Ідзі, коцік, да мяне,
  Не пакрыўджу цябе, не!
  А якія вочкі!
  Бачаць сярод ночкі.
  А якія лапкі!
  Ды як яны цапкі!
  Ах ты, мой каточак,
  Чорненькі насочак!
  Ідзі ж, коцік, да мяне:
  Не пакрыўджу цябе, не».

  Яўкнуў коцік, выгнуў спінку,
  Хвост падняў, як корбу,
  Але ў тую жа хвілінку —
  Шусь каток у торбу!

  IV

  I катка панеслі ў поле,
  А там чыста — ні кусточка,
  Ні хвілінкі, ні дубочка,
  Адны межачкі ды ролі.
  Няма дзе катку схавацца:
  Чуць сінее лес далёкі,
  I сяло за тры валокі, —
  Як катку там ратавацца?

  Плача ў торбе коцік, плача:
  — Мяў, мне душнаі Мяў, мне цесна!
  Б'ецца сэрцайка балесна,
  Бо мне грозіць смерць, няйнача!
  Кот бурчыць і гурчыць,
  Лапамі дзярэцца,
  А Савось хоць бы што —
  Цешыцца, смяецца.
  — Ну, спыніся, Антось,
  Падзяржы сабаку:
  Толькі выпушчу ката,
  Цкуй тады ў атаку.
  Адышоўся Савось,
  Анцік прытаіўся,
  I тут коціку астрог
  Раптам адчыніўся.
  З торбы выскачыў, прысеў —
  Трэба ж разглядзецца.
  Зірк — там рудзька! Што рабіць?
  Дзе яму падзецца?
  — Цкуй! Пускай! — крычыць Савось.
  — Кусі ката, Рудзька!..
  Ша! чаго ж так закрычаў
  Наш Савось нялюдска?
  Глянуў Анцік — вось дзівота!
  Вось дзе ліха, вось бяда!
  Што зрабіла ім дурота
  I што сталася з ката!
  Вось папаліся дзе змоўцы —
  Проста шкода малышоў:
  На Савосевай галоўцы
  Коцік схованку знайшоў!
  Лямантуе бедны Саўка,
  Ашалелы, чуць жывы:
  Кот упіўся, ну, як п'яўка,
  I не знімеш з галавы!
  Запусціў кіпцюр у скуру
  Аж да самае касці.
  Скача Саўка з таго дуру
  Ды крычыць: «Пусці! Пусці!»
  Рудзька круціцца навокал,
  Брэша, цапае катка.
  Ай, Савоська, ты мой сокал!
  Справа дрэнна і брыдка!
  Ой, нагараваліся,
  Ой, бяды набраліся
  Хлопцы з тым катом!
  З поля як вярталіся,
  Людзі з іх смяяліся,
  Ды дружна, гуртом.
  Шоў Антось уперадзе,
  Рудзьку вёў на прывязі,
  Пазіраў уніз,
  А Савось наводшыбе,
  На галоўцы з коцікам,
  Шэпчучы: «Кіс-кіс!»
  I хоць ён не піянер,
  А чырвоны меў каўнер.

  Комментировать

  осталось 1185 символов
  пользователи оставили 7 комментариев , вы можете свернуть их
  Полина Вычужанина # написала комментарий 22 июля 2015, 12:34
  Мы в школе учили стихотворение Т.Г Шевченко. "Як умру, то поховайте на Украйне милой." В студенческие годы учили много украинских песен. Особо люба мне была "Мисяц на неби зироньки сяет".
  Александр Яковенко # ответил на комментарий Полина Вычужанина 22 июля 2015, 12:50
  Увы...Далеко не украинское стихотворение! Это беларуский поэт - Якуб Колас.

  Раньше и я с удовольствием пел на караоке украинские (русские, беларуские, еврейские) песни... Что-то нет настроения петь на украинском!
  Полина Вычужанина # ответила на комментарий Александр Яковенко 22 июля 2015, 15:16
  Я это поняла. Просто отметила, что приходилось мне в школе учить. Якуба Коласа мы читали на русском, но наизусть не учили.
  У нас в посёлке столько много украинцев: Глава района Никитенко, Хотели сделать и Главу посёлка Пашечко, но не утвердили , конечно не по национальному признаку. Соседи у меня Демешко, Максименко, родственники Данильченко, Нагач (белорус). Жаль, что не поётся....
  • Регистрация
  • Вход
  Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
  Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
  Код с картинки
  Я согласен
  Код с картинки
    Забыли пароль?
  ×

  Напоминание пароля

  Хотите зарегистрироваться?
  За сутки посетители оставили 704 записи в блогах и 5931 комментарий.
  Зарегистрировалось 70 новых макспаркеров. Теперь нас 5028661.